Garantiitingimused

Kõikidel meilt ostetud sedametel (meevurrid, meesukatajad jne) on tootjapoolne garantii. Garantii kehtib ainult meilt ja meie edasimüüjatelt ostetud kaupadele. Garantii kehtivusaja leiate tootega kaasas olevalt garantiisertifikaadilt.

 

Garantii kehtib vaid juhul kui teil on ette näidata:

1) kassatsekk või arve kuhu on märgitud toote nimetus ja mudel

2) tootesertifikaat kuhu on märgitud toote ostmise kuupäev ning müüja allkiri

 

Kui see info on puudulik või kui seda on pärast ostu sooritamist muudetud, jätab Mesitop OÜ endale õiguse keelduda garantiiremonti osutamast ja toodet ümber vahetamast. Lisaks jätab Mesitop OÜ endalele õiguse vigase toote remontimise asemel vahetada see funktsionaalselt ekvivalentse toote vastu.

 

1. Garantii valiidsus

 

Käesolev garantii kehtib mesinduses kasutatavtele seadmetele, nagu meevurrid, meesulatajad, mee ja vaha tigupressid jne - kõikidele toodetele millel on kaasas vastavasisuline sertifikaat. 

2. Garantiiremondi teostamise kord

 

Garantiiremondi teostab, või korraldab Mesitop OÜ. Garantiiremonti toimetamise kulud katab klient.

 

3. Piirangud

 

Garantii ei hõlma

 • Tavalisest kulumisest tingitud kahjustuste regulaarset kontrollimist, hooldust ja remonti.

 • Tarvikuid.

 • Ilma Mesitop OÜ heakskiiduta tootele teostatud ümberehituste, remondi, vms. muudatuste poolt põhjustatud rikkeid.

 • toote kohalike tehniliste või ohutusstandardite nõuetega vastavusse viimiseks selle kohaldamise või muutmisega seotud kulusid või muid kulusid, mis on seotud toote reguleerimisega selle vastavusse viimiseks pärast toote tarnimist muutunud tehniliste nõuetega.

 

Garantii ei kehti rikete korral mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

 • Toote mittenõuetekohane või mitte-eesmärgipärane kasutamine

 •  Kasutusjuhendis ja / või teistes asjaomastes dokumentides toodud juhiste eiramine

 • Toote valedes tingimustes säilitamine, mahapillamine, või põrutamine

 • Elektroonika kokkupuude niiskuse, mustuse, vee või liivaga.

 • Kliendi enda poolt ilma Mesitop OÜ loata, muudatuste või  ümberehituste teostamine.

 • Tootega mitteühilduvate varuosade, tarkvara või tarvikute kasutamine. 

 • Õnnetusjuhtumid, loodusnähud ja muud Mesitop OÜ sõltumatud asjaolud, sealhulgas, kuid mitte ainuüksi, äike, tulekahjud, rahutused jms.

 • Toote kasutamisega seotud loomulik kulumine

 

4. Muud

 

Toote garantiiremondile kuluv aeg on sõltuv probleemi keerukusest ja täpsustatakse igal üksikjuhtumil eraldi.